Regulamin programu lojalnościowego

 1. Program lojalnościowy obejmuje wszystkie masaże wykonywane w gabinecie Holistic Masaż i Dietetyka w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 16/11.
 2. Oferta masaży dostępna jest na stronie: http://holistic-masazidietetyka.pl/o-nas/masaz-relaksacyjny-i-leczniczy/
 3. Po skorzystaniu z masażu na prośbę klienta wydawana jest karta lojalnościowa, na której zbierane są pieczątki za skorzystanie z usług masażu.
 4. Karta lojalnościowa jest imienna i tylko właściciel może z niej korzystać.
 5. Każdorazowo przed uzyskaniem pieczątki za skorzystanie z masażu należy okazać kartę lojalnościową oraz dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Po skorzystaniu z masażu, pracownik gabinetu Holistic Masaż i Dietetyka zamieści na karcie lojalnościowej pieczątkę z logo firmy:
 • Jeden masaż częściowy = jedna pieczątka
 • jeden masaż całościowy = dwie pieczątki
 1. Po zebraniu 5 pieczątek uczestnik może skorzystać z jednorazowej zniżki przy płatności za dany masaż w wysokości 30 zł lub zbierać dalsze pieczątki w celu skorzystania z masażu gratisowego.
 2. W przypadku wykorzystania ze zniżki, o której mowa powyżej udział w programie lojalnościowym na danej karcie ulega zakończeniu. W celu ponownego przystąpienia do programu uczestnik otrzymuje nową kartę.
 3. Gratisowy masaż uczestnik programu odbiera w momencie uzyskania 10 pieczątek.
 4. Jeśli 10 pieczątka uzyskana jest po skorzystaniu z masażu częściowego, to ten masaż jest całkowicie bezpłatny. Jeśli jednak ta pieczątka jest wynikiem skorzystania z masażu całościowego, to przy płatności za ten masaż uczestnik uzyskuje zniżkę w wysokości stanowiącej kwotę jak za masaż częściowy obowiązującą w danym momencie w cenniku.
 5. W sytuacji nieuregulowanej z tym regulaminie, decyzję podejmuje organizator programu lojalnościowego, właściciel firmy Holistic Masaż i Dietetyka w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 16/11.